Sangaften

Da der i år ikke er planlagt kirkestafet rundt i
provstiets kirker, inviterer Alrø og Gylling kirke til
to sangaftner, nemlig d. 12. juni på Alrø og d. 10.
juli i Gylling, begge aftner kl. 19.

Der vil fortrinsvis blive sunget salmer, og der vil på
forskellig vis blive givet en introduktion til de en-
kelte salmer. Desuden er der i programmet indlagt
musikalske indslag.

Aftnerne er tilrettelagt af medlemmer af ’Kirkens
venner’ i samarbejde med organist og kirkesanger.
Alle interesserede i hele provstiet er meget
velkomne.

Sangaften

Onsdag d. 12. juni 2019

Tidspunkt

Kl. 19:00

Placering

Alrø Kirke

Sangaften